5.Întalnire cu bătranul John

Batranul intalnire,

De la el am învǎţat multe lucruri.

Batranul intalnire Descriere Site- ul de bord Dating

Despre pescuit şi nu numai. Despre naturǎ, despre viaţǎ şi despre multe altele. Privesc tǎcut Prutul în curgerea sa parcǎ mereu fantasticǎ şi-mi revin în minte întâmplǎri petrecute cu mult timp în urmǎ.

În acest loc veneam destul de des cu bǎtrânul pescar. Aici ne plǎcea Batranul intalnire mult sǎ pescuim scobari, babuşte mari, mrene, morunaşi şi cleni. Era un pescar de bologneză desǎvârşit. Probabil de la el am deprins şi eu pasiunea pentru acest stil de Batranul intalnire. Într-una din serile din urmǎ cu mai mulţi ani, tot aici în locul în care mǎ aflu şi acum, am vǎzut primul sitar din viaţa mea.

Stǎtea Batranul intalnire printre printre crengile unei sălcii care se apleca protectoare parcă peste undele tremurânde ale măreţului râu. Nu ştiam ce pasăre este. Însă este un viclean fără pereche. Greu se lasă prins. Am privit la lumina clară a lunii pline spre pasărea cea cu ciocul lung. Avea un penaj perfect pentru camuflaj. Un exemplu perfect de mimetism. Batranul intalnire stat un timp acolo la adăpostul crengilor scurmând din când în când printre frunzele veştede în căutarea diferiţilor viermi, apoi, la un moment dat, speriat nu se ştie din ce cauză, sitarul Intalnirea MAN zburat pierzându-se în umbrele nopţii, devenind una cu acestea.

Altǎ datǎ, într-o dupǎ-amiazǎ călduroasǎ de august în timp ce mǎ odihneam alǎturi de bǎtrân la umbra unuia dintre arborii Batranul intalnire de pe malul Prutului am auzit ciripitul plăcut al unei pǎsǎri.

Ce cântăreţ înaripat putea fi? Am privit în sus printre ramurile arborelui dar nu am văzut nimic. Bătrânul asculta şi el cu interes.

Mi se păru că seamănă cu un sturz dar imediat se transformă în glas de graur. Bătrânul prinse a zâmbi. Batranul intalnire glasul păsării se preschimbă iar. Puteai să juri că era o ciocănitoare… Ce putea fi?

5.Întalnire cu bătranul John

L-am întrebat. Este mucalita de gaiţă, mare meşter în a imita glasul altor surate înaripate. Nu mai auzisem aşa ceva.

Batranul intalnire Femeia care cauta Zab.

Uite aici! Nici nu atinse bine piatra frunzele că dintre acestea îşi făcu apariţia o gaiţă care zbură speriată căutându-şi liniştea într-unul din ceilalţi pomi de pe malul apei. Seara cobora cu Batranul intalnire. O rândunicǎ trecu în zborul sǎu agitat pe lângǎ mine fǎcându-ma sǎ tresar. Mica pasǎre se zbenguia pe deasupra apei împreunǎ cu suratele sale.

Bătrânul susţinea că rândunelele se ajută foarte mult între ele şi că sunt nişte păsări răzbunătoare din fire. Ştia o poveste pe care Batranul intalnire auzise pe când era el tânăr şi care ilustra foarte bine aceste două aspecte.

Cică la un moment dat o vrabie băgăreaţă se Intalnirea lui Caraibe Singur. Batranul intalnire profite de lipsa rândunelelor care încă nu erau revenite din ţările calde şi ocupă cuibul pe care o pereche de rândunele îl avea făcut sub streaşina unei case.

Fantoma mea iubită

Când s-au întors rândunele şi şi-au găsit cuibul ocupat au încercat să fugărească vrabia dar nu au reuşit. Văzând cum stau lucrurile ele au chemat alte surate în ajutor şi împreună au închis cu repeziciune şi Batranul intalnire liberă a cuibului prinzând astfel înăuntru vrabia cea hoaţă care până la urmă a murit în acea închisoare neaşteptată.

Toate sunt însă acum amintire. Şi sitarul, şi gaiţa şi povestea cu rândunelele dar din pǎcate şi bǎtrânul pescar. Am acasă o fotografie înrămată, în Batranul intalnire suntem amândoi, tot pe malul Prutului, nu departe de locul în care sunt astăzi. Din păcate acum sunt numai eu aici. El a rămas doar Batranul intalnire fotografie şi în inima mea.

O intalnire minunata cu Batranul Paisie la 7 ani de la moartea sa

Nici eu nu mai sunt cel de odinioară, oglinda nu pierde nici o ocazie să-mi reamintească acest lucru. Anii trec şi peste mine.

Sper să ajung măcar la vârsta bătrânului… dar cine ştie. Noaptea deja Batranul intalnire stǎpânǎ peste întreaga naturǎ însǎ nu prea aveam chef sǎ dorm. Acel loc îmi trezea mult prea multe amintiri. L-am întrebat cândva dacă îi este frică de moarte.

Batranul intalnire întâlnire cu o femeie fără înregistrare cu un telefon

Poate că îmi este… Până la urmă cred că tuturor ne este frică…Eu unul am încercat să mă pregătesc pentru clipa asta toată viaţa… dar nu am cum să ştiu dacă Batranul intalnire reuşit să fac bine acest lucru… Voi vedea când va veni ceasul …. Totul şi nimic în acelaşi timp. Este suma trăirilor noastre.

Suma clipelor petrecute de noi pe acest pământ. Vezi apa care tremură curgând mereu peste pietrele albiei? Viaţa omului este ca o apă curgătoare. Batranul intalnire văzut vreodată un Batranul intalnire de munte?

Traducere "Until next we meet" în română

Niciunde în lumea asta, natura şi timpul nu sunt atât de apropiate contopindu-se parcă în începuturile pure ale existenţei, decât Batranul intalnire izvorul limpede care se naşte şovăielnic din piatra de granit din vârfurile de munte împodobite cu diadema de argint a norilor. Aşa sunt şi pruncii abia născuţi.

Şovăielnici dar puri. Apoi apa porneşte la vale, străbătând munţii cu pantele lor abrupte. Ăştia sunt anii copilăriei şi ai tinereţii tumultoase.

Bătrânul, viaţa şi natura

Apoi apa străbate dealurile, câmpiile şi luncile, satele şi oraşele, domolindu­­-şi cursul. Sunt anii maturităţii.

A fost tinuta ascunsa din motive personale ale destinatarului.

Batranul intalnire toate apele curgătoare se sfârşesc. Toate ajung până la urmă, într-un fel sau Batranul intalnire în marea cea mare. Revărsarea este trecerea în nefiinţă. Este contopirea cu universul.

Şi eu sunt din ce în ce mai aproape de marea revărsare.