Cadrul superior de dating site- ul

Termeni şi condiţii de utilizare a platformei Informaţii generale Site-ul www.

Cadrul superior de dating site- ul

Condiţii pentru utilizarea site-ului Prin accesul şi utilizarea site-ului www. Administratorul va asigura accesul permanent al utilizatorului la termenii şi condiţiile pentru utilizarea serviciilor, fiind responsabilitatea acestuia din urmă să consulte secțiunea în cauză. Drepturile şi obligaţiile părţilor, impuse de prezenţii termeni şi condiţii, precum şi toate efectele juridice ce decurg din acestea vor fi interpretate şi guvernate de legea română în vigoare.

Best European Dating Sites [From East to West!]

În cazul în care nu sunt de acord cu termenii şi condiţiile impuse, utilizatorii trebuie să oprească accesarea acestui serviciu. Politica de confidenţialitate a site-ului Orice informaţie cu caracter personal sau material transmisă către acest site se supune prevederilor politicii de confidenţialitate şi protecţie a datelor cu caracter personal.

Proprietate intelectuală Niciun material de pe acest site nu poate fi reprodus integral sau parţial, în forma originală sau modificată, stocat într-un sistem de regăsire sau transmis sub orice formă şi prin orice mijloace fără permisiunea anterioară explicită şi prin acord scris al Administratorului. Utilizarea conţinutului public al acestui site, cu titlu explicativ, în articole, studii, cărţi este autorizată numai cu indicarea clară şi precisă a sursei.

Cadrul superior de dating site- ul

Răspundere limitată Administratorul depune toate eforturile necesare pentru a asigură acurateţea şi integralitatea informaţiei din site în baza datelor introduse de către instituţiile de învăţământ superior, dar nu îşi asumă responsabilitatea dacă aceste date nu sunt corecte, exacte sau complete.

Uilizatorul foloseşte site-ul pe riscul propriu.

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior

Administratorul nu va avea nicio responsabilitate legală sau de alt tip pentru niciun fel de daune, costuri, pierderi sau responsabilităţi, directe sau indirecte, ce pot rezulta ca urmare a accesării, utilizării, incapacităţii de utilizare, a schimbării conţinutului acestui site, sau ca urmare a accesării de către utilizatori a unui alt website printr-un link de pe acest site. Administratorul nu va avea nicio responsabilitate de menţinere a materialelor şi serviciilor disponibile prin intermediul acestui site sau de transmitere a unor modificări în legătură cu acestea.

  • Spiru Haret nr.
  • Politica de confidențialitate - ARACIS

Administratorul nu este responsabil pentru nicio eroare sau omisiune ce poate apărea în momentul Cadrul superior de dating site- ul site-ului şi nu îşi asumă răspunderea pentru defecţiuni, întârzieri, pierderi sau întreruperi apărute la nivelul sistemelor de pe care se accesează site-ul. În cazul în care sesizaţi erori, defecţiuni sau alte tipuri de incidente, utilizatorul le poate semnala folosind adresa rmu uefiscdi.

Cadrul superior de dating site- ul

Solicitările oficiale pentru a obţine un cont de acces se direcţionează către rmu uefiscdi. Utilizatorul se angajează să informeze imediat administratorul cu privire la orice utilizare neautorizată a contului acestuia, precum şi să se asigure că se deconectează la ieşirea din fiecare sesiune.

Administratorul nu va putea fi făcut responsabil în caz de pierdere, daună sau lipsă a beneficiului rezultând din neîndeplinirea de către utilizator a condiţiilor de mai sus.

Cadrul superior de dating site- ul

Suspendarea accesului Accesul utilizatorului poate fi suspendat în cazul în care încarcă, postează sau trimite fişiere menite să întrerupă, distrugă sau să limiteze funcţionalitatea oricărui software sau echipament. Limbajul licenţios nu este permis în cadrul activităţii site-ului şi va fi sancţionat ca atare. Utilizarea adreselor de e-mail în Cadrul superior de dating site- ul comerciale este strict interzisă şi va duce la blocarea accesului.

  • Prezentarea generală a proiectului: Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea şi implementarea de măsuri sistemice în învăţământul terţiar pentru creşterea nivelului calităţii în învăţământului superior şi adaptarea universităţilor la cerinţele pieţei muncii, inclusiv la standardele internaţionale.
  • Ministerul Educației

Legislaţie aplicabilă şi jurisdicţie Termenii şi Condiţiile enunţate mai sus vor fi guvernate şi interpretate în conformitate cu legislaţia din România şi orice litigii vor fi soluţionate exclusiv de instanţele române.