Totalul afișărilor de pagină

Aisne Woman Cercetare

Read more Citation preview Istoria Secolului xx Vol. AII rights reserved. Drepturile de distribuţie în străinătate aparţin în exclusivitate editurii. Modernizare,puternic inegală a diferitelor regiuni ale lumii întreţine decalaje considerabile de bogăţie şi putere, favorizând de asemenea şi o redistribuire progresivă a polilor de influenţă la scară planetară.

Puternică datorită stadiului mai avansat de industrializare, Europa de Nord-Vest, care domină comerţul internaţional şi deţine o putere financiară de necontestat, se găseşte la apogeul puterii sale mondiale, însă divizată de rivalităţi ce prevestesc teribile conflicte. Statele Unite ameninţă deja supremaţia europeană prin forţa lor productivă, ca şi Japonia, care Aisne Woman Cercetare angajat într-o politică voluntaristă de recuperare a decalajului faţă de Occident.

 • Universidad Nacional de Educación a Distancia Abstract: The persons with disability have been an object of very different social treatments along the History reflected in the area of the Law.
 • EUR-Lex - DD__15__RO - LT - EUR-Lex
 • Supplement No. 1/ Ŕ "New Approaches in Contemporary Theology" - PDF Free Download
 • Edin? a de? edin? e de peste 50 de ani
 • Aisne Woman Cercetare, beginning with the 4th century BC, this type of artefact is no longer present in Europe in the space occupied by Celts, Thracians, Illyrian, Scythian or other barbarian population, despite a well attested tradition of the First Iron Age or Bronze Age.
 • Site- ul gratuit de dating Quimper
 • Barba? i serio? i intalni? i
 • Элвин посмотрел на Президента и, великодушно не пытаясь развить победу, спросил: - Разрешаете ли вы мне удалиться.

În afara acestor trei poli, regiuni întregi ale lumii par incapabile de a se industrializa şi suferă dominaţia puterilor dezvoltate. Din se produce electricitate pe baza căderilor de apă cărbunele alb şi a centralelor termice pe bază de cărbune, care vor furniza în curând curent electric pe scară largă. Cât despre petrol, utilizat deja de mult timp pentru iluminare petrol lampantacesta oferă noi soluţii pentru încălzire adaptarea rapidă a încălzirii pe bază de păcură în instalaţii cu aburdar găseşte mai ales o utilizare complet nouă o dată cu punerea la punct a motorului cu ardere internă venit să revoluţioneze transporturile secolului XX.

În fine, calităţile sale lubrifiante au permis progresul industriei mecanice bazate pe asamblarea din ce în ce mai complexă a unor piese mobile. De aici înainte, fabricat în mari cantităţi şi asociat altor metale în aliaje, care îi vor îmbunătăţi propriile calităţi, oţelul se impune ca metalul de referinţă cu multiple utilizări, chiar dacă începe să fie concurat de aluminiu, mai ales în construcţiile aeronautice aflate Ia început de drum.

Fără a fi cu adevărat nouă, industria chimică cunoaşte o Aisne Woman Cercetare importantă a produselor şi aplicaţiilor ei îngrăşăminte, detergenţi, explozibili - dinamita lui Alfred Nobel - materiale plastice şi textile artificiale - bachelitâ şi mătase artificială - farmacia, fotografia - pelicula de celuloid a lui George Eastman - şi deja cunoscutul cinematograf al fraţilor Lumiere.

Construcţia de maşini mecanice şi mai ales electrice reprezintă fără îndoială noutăţile cele mai remarcabile ale epocii, ele schimbând complet tehnologiile de fabricaţie, în special maşinile - unelte, ale căror performanţe determină întregul progres industrial prezent şi viitor.

Construcţia de automobile şi cea aeronautică stimulează ansamblul industriilor mecanice şi anunţă, chiar dacă timid, transformări radicale ale modului de viaţă, care nu vor face decât să Aisne Woman Cercetare extindă de-a lungul întregului secol.

Transporturile feroviare şi maritime în progres constant au făcut posibilă această intensificare a relaţiilor internaţionale, fiind vorba de mijloace de transport de Aisne Woman Cercetare circulând cu viteze relativ ridicate, şi care au permis de asemenea scăderea considerabilă a costurilor transportului pe mari distanţe.

În mod similar, obstacolele juridice în calea schimburilor se atenuează, în mod esenţial sub forma Agen? ia de intalnire intre dvs. doi scăderi a tarifelor vamale, în ciuda unei creşteri sensibile a protecţionismului după anii Adoptarea progresivă, dar încă incompletă, a etalonului-aur favorizează reglementările financiare internaţionale fără de care schimburile de bunuri nu s-ar putea dezvolta.

În total, se constată că la începutul secolului XX mai multe zeci de milioane de indivizi locuiesc în străinătate, adeseori foarte departe de ara lor de baştină, Site- ul de intalnire a mesajelor originale care menţin totuşi frecvent legături cel puţin de natură afectivă, contribuind la a ţese între ţări şi continente reţele vii de relaţii umane care se prelungesc uneori Şi în domeniul economic cum o demonstrează, de exemplu, comunităţile germane stabilite în America Latină.

În cadrul capitalismului liberal triumfător în secolul XX, aceşti factori diverşi au condus la o tendinţă accelerată de concentrare financiară şi Aisne Woman Cercetare. Trusturile susţinute de Aisne Woman Cercetare puternice s-au constituit, înainte de toate pentru a răspunde marilor exigenţe de finanţare a industriei şi transporturilor moderne, dar mai ales pentru a atinge o forţă AIX Femei dating de a rezista crizelor.

Inconvenientul este că aceste întreprinderi uriaşe falsifică în mod complet jocul concurenţei Love Planet Dating Site şi egale, care constituia unul din fundamentele esenţiale ale capitalismului liberal, căci, pentru a-şi întări poziţia dominantă, ele nu ezită, în perioadele dificile, să preia conducerea cartelurilor al căror scop principal este Aisne Woman Cercetare concurenţei, adică limitarea câmpului ei de aplicare geografică partajul pieţelortehnică îngheţarea brevetelor de fabricaţie şi în mod evident în domeniul preţurilor fixarea de preţuri limită sub care este interzisă vânzarea, sub pedeapsa unor amenzi impuse de conducerea cartelului.

De asemenea, concentrarea tehnică face progrese pentru a realiza o producţie pe care echipamentele moderne o fac deja masivă: mari uzine sunt înălţate, reunind mii de lucrători Aisne Woman Cercetare să pună la lucru maşini puternice.

În acest cadru lărgit se pun bazele unei organizări ştiinţifice a muncii care instaurează o ierarhie şi o disciplină foarte stricte, făcând distincţie între munca de concepţie rezervată inginerilor şi tehnicienilor şi munca de execuţie rezervată lucrătorilor, care pierd astfel locul dominant în fabricaţie pe care-l deţineau meşteşugarii. Munca la bandă care divizează Ia maximum mişcările productive, aplicând studiile lui Taylor, îşi face apariţia în Statele Unite încă înainte de ; taylorismului i se adaugă standardizarea produselor, care permite, prin fabricarea în serie mare de produse identice, scăderea preţului pe fiecare unitate produsă.

Marele patron american al industriei automobilului, Henry Ford, asociază taylorismul şi standardizarea în Aisne Woman Cercetare sa uriaşă de la Red River-Dearborn lângă Chicago. Dar el ia de asemenea şi decizia de a oferi salarii substanţiale lucrătorilor săi "fiue dottars a day" pentru a motiva efortul lor productiv şi a-i face eventual capabili de a cumpăra maşinile pe care le produc. Astfel se naşte fordismul, sistem de producţie şi distribuţie de masă, care urma să devină modelul economic dominant până în anii '80 ai secolului XX.

În faţa transformărilor atât de importante ale structurilor şi practicilor economice, puterile publice au simţit necesitatea de a ieşi din neutralitatea pe care Ie-o impusese liberalismul clasic. Statul a intervenit în afara funcţiilor sale monetare şi vamale pe care şi le asumase dintotdeauna, edictând mai ales legislaţii sociale destinate a proteja muncitorii cei mai dezavantajaţi şi lipsiţi de protecţie contra riscurilor de accidente de muncă, şomajului şi bătrâneţii.

Aproape pretutindeni majoritară, ţărănimea încarnează tradiţia şi stabilitatea socială, pe baza unui raport specific naturii sale proprietatea solului, munca directă a pământului şi a unui ataşament profund la o serie întreagă de valori proprietatea, munca, economisirea, familia şi, în sens mai larg, solidaritatea comunităţii. În ţările cele mai dezvoltate, în Europa şi America de Nord, ţărănimea tradiţională pierde teren în favoarea fermierului care capătă alura unui conducător de întreprindere, bazându-se pe o formaţie tehnică mai accentuată, neezitând să facă apel la maşini agricole modeme şi să înfrunte sfidarea unei pieţe al cărei orizont devine internaţional, traversând chiar şi oceanul, graţie navelor frigorifice.

Dezvoltarea meseriilor industriale şi a celor din gama serviciilor adesea asociate industriei reprezintă, prin opoziţie faţă de lumea rurală, domeniul schimbării sociale. Aceasta se manifestă în primul rând prin urbanizare, fenomen ce însoţeşte în mod necesar dezvoltarea industrială, şi multiplicarea activităţilor de servicii, dizlocând prin exodul rural surplusul demografic al satelor; centuri de cartiere muncitoreşti se constituie şi se dezvoltă în jurul marilor oraşe industriale ale Europei în timp ce muncitorii americani locuiesc chiar în centrul oraşelor născute direct de industrie.

Pentru aceste grupe intermediare, cărora creşterea economică le dă speranţa unei reale ascensiuni sociale dar mai limitate decât o bănuiesc modelul Aisne Woman Cercetare atins rămâne burghezia, elita dominantă, ea însăşi în plină înnoire prin fuziunea vechilor notabilităţi rurale şi a celor noi create de capitalism, fie financiare, fie industriale.

Produsele europene sunt prezente pretutindeni. Începând cu prima parte a anuluiblocada navală devine din ce în Aisne Woman Cercetare mai eficace, condamnând Germania la a nu mai primi nimic direct de pe mare. Şi, în plus, Anglia şi Franţa controlează ferm comerţul ţărilor neutre susceptibile de a aproviziona Germania, neezitând a pune sechestru pe mărfurile transportate de navele acestora sau impunând restricţii comerţului lor, pentru a nu mai dispune de surplusuri exportabile.

Deja la sfârşitul lui blocada făcuse dramatică situaţia economică a Puterilor Centrale. Aisne Woman Cercetare decide să răspundă blocadei, atacând economia britanică, încă şi mai dependentă de piaţa externă decât cea germană.

Dinea declanşează războiul submarin: orice navă inamică Azzaba Femeie intalnire neutră care se va afla în apele britanice va fi scufundată de submarinele germane.

Battle of Verdun Memorial

Această măsură atinge în mod special fructuosul comerţ al Statelor Unite cu ţările Antantei, Mai ales americanii figurează în rândul victimelor torpilelor naufragiul Lusitaniei în mai La începutul luigermanii îşi intensifică acţiunile submarine. Ţelul lor este de a constrânge Marea Britanie, care nu mai dispune de provizii decât pentru trei luni, să ceară pacea înainte ca intrarea în război a SUA să-i aducă un ajutor deciziv.

În 6 luni, o treime din flota britanică este scufundată.

flirt defini? ie? i sinonime

Însă organizarea transporturilor maritime de către Aliaţi formaţiuni de convoaie escortate de nave de războipunerea la punct a unor riposte eficace împotriva acţiunii submarinelor reţele de plase împiedicând ieşirea submarinelor din rada portului Kiel şi mai ales Aisne Woman Cercetare flotei americane ce survine odată cu intrarea în război a Aisne Woman Cercetare în apriliecondamnă planurile germane la eşec. ECONOMIA DE RĂZBOI Pe când la începutul conflictului nimic special nu fusese prevăzut pentru organizarea economiei, estimându-se că războiul va fi scurt, războiul economic care ameninţă supravieţuirea tuturor statelor le constrânge la a interveni în viaţa economică şi socială, în ciuda principiilor liberale profesate.

Germania, cea mai ameninţată, Aisne Woman Cercetare prima care îşi organizează o economie de război sub conducerea industriaşului Rathenau. Iar toţi ceilalţi beligeranţi o imită. Statul creează multiple departamente la conducerea cărora numeşte industriaşi, ingineri, specialişti în finanţe.

În Aisne Woman Cercetare, de exemplu industriaşul din domeniul electricităţii Emest Mercier este consilierul guvernului în materie de contracte, siderurgistul J. Schneider coordonează industria de armament, fabricantul de automobile Citroen este cel care face repartizarea materiilor prime.

În mod progresiv, toate domeniile vieţii publice vor trece sub controlul statului. Mai întâi, comerţul exterior: importurile, exporturile, schimburile sunt puse sub control; flotele comerciale sunt rechiziţionate.

ENDA - Wagon-Models from the Second Iron Age. Journey to the Outer World or Gifts for the Gods?

Statul dirijează repartiţia materiilor prime. Este obligat să le naţionalizeze, ca şi alimentele de altfel. Pentru a asigura Aisne Woman Cercetare materialului de război se preocupă de recrutarea mâinii de lucru şi oferă credite industriaşilor. Pentru a evita crizele trebuie să stabilească preţurile, să urmărească salariile şi condiţiile de muncă.

La sfârşitul conflictului, statul a devenit principalul cumpărător de bunuri din economia naţională şi dirijorul ei, suprimând în fapt concurenţa şi legile economiei liberale. Însă, pretutindeni, se crede Aisne Woman Cercetare este vorba doar de o paranteză pe care sfârşitul conflictului o va închide. Această oboseală cuprinde soldaţii care suportă suferinţele şi pericolele de 3 ani pentru un rezultat pe care nimeni nu-l întrevede, din moment ce operaţiile militare sunt în impas.

În spatele frontului populaţia este exasperată, resimţind consecinţele blocadei şi războiului submarin. Aceeaşi penurie şi de cărbune, care era rezervat industriei de război.

Cuvant despre noi, romanii

Această penurie antrenează o importantă creştere a preţurilor, cu care salariile nu mai ţin pasul. De aici rezultă o scădere a nivelului de trai Aisne Woman Cercetare o vie nemulţumire a populaţiei.

Impasul militar şi deteriorarea condiţiilor sociale duc la sporirea audienţei slabului curent de opoziţie la război.

Umorul cauta femeie

Acesta se datorează unor fracţiuni ale partidelor socialiste reunite la Zimmerwald înşi Kienthal înîn Elveţia, pentru a lupta împotriva războiului. Toate ţările în Aisne Woman Cercetare cunosc crize profunde. Cea mai gravă este cea care atinge Rusia, unde regimul ţarist se prăbuşeşte. Europa occidentală este şi ea cuprinsă de mişcări de indisciplina militară. În Franţa, în maise produc acte de nesupunere, manifestaţii, dezertări, răzvrătiri şi chiar o tentativă de marş asupra Parisului a două regimente din Soissons.

Aceste mişcări se explică prin reflexele de supravieţuire ale oamenilor greu încercaţi de ofensivele ucigătoare şi care au sentimentul că sunt sacrificaţi. De asemenea, mişcările de agitaţie ce au cuprins flota germană în vara Aisne Woman Cercetare au drept cauză hrana proastă şi privaţiunile la care sunt supuşi marinarii.

Pe lângă aceste manifestări Aisne Woman Cercetare indisciplină se produc mişcări sociale datorate rigorilor ierniivieţii scumpe, dar şi altor cauze specifice. Iau forma grevelor în Franţa, unde Site- uri de dating ruse? ti protestează împotriva proiectului guvernamental de a-i trimite pe front, înlocuindu-i cu femei sau muncitori necalificaţi, în Marea Britanie, unde folosirea femeilor în muncile industriale nelinişteşte sindicatele, în Germania, unde grevele ce se nasc din conflicte sociale iau rapid o turnură politică, ajungând la revendicări pacifiste.

La cererea formulată de preşedintele Wilson în decembriede deschidere a negocierilor, răspund diverse iniţiative: noul împărat al Aisne Woman Cercetare, Carol 1, succesor al lui FranzIosif, încearcă să sondeze Aliaţii asupra condiţiilor păcii; cancelarul german Bethmann-Hollweg însărcinează militarii să studieze clauzele unui eventual tratat; în iuliemajoritatea Reichstag-ului votează o moţiune revendicând pacea fără anexiuni sau despăgubiri.

În august, papa Benedict al XV-Iea lansează un apel la compromis. Această ofensivă întăreşte curentele pacifiste: în Anglia, omul de stat conservator Lordul Lansdowne susţine ideea negocierilor; în Franţa, radicalul Joseph Caiilaux devine liderul partizanilor păcii imediate, în timp ce socialiştii aflaţi în minoritate îşi constrâng partidul să rupă Uniunea sacră în şi să părăsească guvernarea.

Acesta domoleşte prin execuţii agitaţiile flotei, pune capăt grevelor punând uzinele sub autoritatea sa, obţine debarcarea cancelarului BethmannHollweg, vinovat de a fi lăsat să se voteze în Reichstag moţiunea pacifistă şi obţine numirea în locul acestuia a unor personaje lipsite de autoritate pe care le poate controla strâns.

În ţările Antante ajung la putere oameni energici, care nu pun o valoare prea mare pe principiile în numele cărora luptă democraţiile liberale: Lloyd George în Anglia, Orlando în Italia, Clemenceau în Franţa. De exemplu, sprijinindu-se pe extraordinara popularitate de care se bucură, Clemenceau devine singurul artizan al conducerii războiului, refuzând să informeze Parlamentul sub pretextul salvgardării secretelor militareneglijând Consiliul de miniştri constituit din prieteni personali sau personalităţi şterse neţinând la curent pe preşedintele Republicii.

Politica pe care o duce este aceea a războiului înverşunat până la victorie. Îşi manifestă fermitatea epurând din administraţie şi poliţie pe toţi cei pe care-i acuză de slăbiciune, determinând execuţiile trădătorilor compromişi, dar şi discreditând pacifiştii, asimilaţi trădătorilor. Reintroduce delictul de opinie, determinând arestarea lui Joseph Caillaux şi a fostului ministru de interne Malvy pe care îl acuză de a fi făcut concesii pacifiştilor.

În sfârşit, numit în primăvara lui comandant general, noul comandant al armatei, generalul Petain pune capăt agitaţiilor din armată prin represiuni execuţii, arestăridar şi prin acţiuni ce vizau îmbunătăţirea vieţii soldaţilor şi mai ales prin adoptarea unei noi strategii, defensive, şi renunţarea la atacurile ce generează mari pierderi umane.

Aceste guverne autoritare vor fi cele care vor pune, într-un final, capăt războiului. În timp ce Germania este în pragul foametei şi colapsului economic, ajutorul în materiale Aisne Woman Cercetare oameni al americanilor începe să se facă simţit îno dată cu apariţia noilor arme pe care Antanta contează, în special a primelor Intalniri femei in 66. Timpul este numărat pentru germani, care trebuie să ia rapid măsuri pentru a nu pierde războiul.

La sfârşitul luiGermania repurtează o spectaculoasă victorie în est. Revoluţia rusă din februarie precipită descompunerea armatei ţarului, iar eforturile guvernelor Col? ul din dreapta cauta o femeie de a redresa situaţia se arată a fi zadarnice. Rusia renunţă la suveranitatea sa asupra Finlandei, Poloniei, Ţărilor baltice, a căror soartă e pusă în mâinile Puterilor centrale.

Dicţionare

Ea recunoaşte independenţa Ucrainei, grânarul şi Aisne Woman Cercetare industrială a Rusiei, care este de îndată ocupată de armata germană, care găseşte aici cerealele şi materiile prime ce lipseau unei ţări supuse blocadei. Defecţiunea Rusiei antrenează după ea pe aceea a României, care capitulează în mai Victorioasă in est, Aisne Woman Cercetare totuşi trebuie să menţină un milion de militari ca trupe de ocupaţie, Germania poate concentra toate eforturile sale pe frontul de vest pentru a forţa deznodământul.

De fiecare dată, trupele germane repurtează victorii, străpungând frontul aliat, dar nu le pot exploata de o manieră decisivă, în ciuda efectivelor destul de numeroase. Timpul care curge împotriva Germaniei anunţă victoria aliaţilor. Pe de altă parte, participarea americanilor la război devine efectivă şi, în iulie20 de divizii, comandate de generalul Pershing, sunt gata de a intra în acţiune.

În ianuariepreşedintele SUA definise cu claritate obiectivele sale de război în cele Paisprezece puncte care prevăd o diplomaţie deschisă, libertatea navigaţiei maritime, libertatea economică, respectarea principiilor autodeterminării popoarelor în reglementarea litigiilor teritoriale şi problemele coloniale, dezarmarea generală şi crearea unei organizaţii generale a naţiunilor.

În fine, uzinele Renault livrează primele tancuri trupelor aliaţilor.

Caut divorțate femei din Iași

În iulieîn timp ce germanii îşi lansează ofensiva în Champagne, generalul Foch decide să-i oprească şi să răspundă imediat printr-o contraofensivă. Copleşiţi numeric şi pe planul armamentului, germanii, după ce au opus o Aisne Woman Cercetare îndârjită, nu se salvează de la dezastru decât printr-o retragere dificilă, începând cu această dată Germania pierde orice speranţă de victorie.

BINE ATI VENIT !

Recucerind iniţiativa în timp ce Germania este în pragul prăbuşirii economice şi militare, pradă une: puternice agitaţii sociale provocată de sărăcie, Antanta se impune pe toate fronturile. Cu trupele japoneze şi foştii prizonieri cehi ea Aisne Woman Cercetare un nou front în Siberia pentru a bloca trupele germane din Rusia. În Palestina, armata engleză zdrobeşte turcii, care cer armistiţiu pe 3l octombrie În Balcani Aliaţii reiau ofensiva, constrângând pe bulgari să depună armele la sfârşitul lui octombrie.

Pe frontul italian, austriecii Aisne Woman Cercetare o înfrângere zdrobitoare la Vlttorio-Veneto octombrie şi semnează un armistiţiu pe 3 noiembrie.

 • Potrivit prevederilor acestui tratat, Germania și Rusia, foștii adversari din timpul Primului Război Mondial,renunțau la pretențiile teritoriale și financiare stabilite în prin Tratatul de la Brest-Litovsk.
 • Volum 4 - Facultatea de Litere
 • Istoria Vietii Private - (Vol. 08) - Free Download PDF Ebook
 • Mauritius dating site gratuit
 • Demarches and achievement Sebastien-Jean Cross, Et du travail des hommes
 • Femeie care cauta om Ardeche
 • Cauta? i un om credincios
 • Fratele mai mare al publicistului Alexandru Vianu.

Învinsă din punct de vedere militar, lipsită de aliaţi, Germania cere pacea la începutul lui noiembrie. Împăratul Wilhelm al Il-lea se adresează preşedintelui Wilson cerând un acord pe baza celor Paisprezece puncte.

Însă preşedintele SUA cere Kaiserului să constituie mai întâi un guvern pe baze parlamentare. În faţa acestei somaţii, Wilhelm al Il-lea îl însărcinează pe prinţul Max de Bade să formeze un guvern compus din reprezentanţi ai diferitelor partide din Reichstag, printre care şi ai socialiştilor până atunci excluşi de la guvernare. Însă, pe 9 noiembrierevoluţia izbucneşte la Berlin, se formează sfaturile muncitoreşti şi se proclamă Republica.

Prinţul Max de Bade îşi dă demisia şi transmite puterea şefului mişcării socialiste, Ebert. Pe 11 noiembrieîn timp ce Kaiserul Aisne Woman Cercetare refugiază în Olanda, guvernul noii Republici germane este cel care semnează armistiţiul de la Rethondes, obţinând ca armata să fie autorizată să se întoarcă în Germania pentru a lupta împotriva ameninţării Aisne Woman Cercetare comuniste. Capitolul 7: Valul Revoluţionar în Europa În ciuda aparentului său dinamism, Rusia anului este o mare putere fragilă, având în vedere caracterul său multinaţional, tensiunile sociale de care este cuprinsă, slăbiciunile economiei şi autoritarismul regimului.

Om cautand jf îi agravează problemele şi provoacă, în februarieo revoluţie care duce la abdicarea ţarului. Aisne Woman Cercetare fondul rivalităţii între Sovietul din Petrograd şi guvernul provizoriu, Lenin, şeful bolşevicilor, îl răstoarnă pe acesta din urmă printr-o insurecţie minuţios organizată: este revoluţia din octombrie Noua putere începe prin a adopta o serie de reforme ce vor bulversa Rusia.

Totuşi, mişcarea eşuează pretutindeni, lăsând Rusia bolşevică izolată. Industrializarea sa este încă fragilă: ea depinde de capitaluri şi tehnicieni din străinătate şi este limitată la sectoare geografice restrânse Petersburg, Moscova, Ucraina, Urali. Populaţia nu cuprinde Intalnirea femeii iugoslave 3 milioane de muncitori.