9 Cărți ideas | cărți, cărți online, cărți de citit

TINDIND DATING REVIZUIREA SITE- ULUI, Arta de a pasiona cititorii

În adolescenţă şi în tinereţe citeam, ascultam la radio, îngrozit, despre nenorocirile ce se abătuseră la mii de kilometri de noi, în China, unde făcea ravagii cultul lui Mao Tzedong.

TINDIND DATING REVIZUIREA SITE- ULUI

Exemplul nefast al liderului chinez a fost preluat în Coreea de Nord, apoi în Cambodgia — şi aici oamenii erau umiliţi prin obligativitatea de a-şi iubi conducătorii, de a se supune orbeşte oricăror dispoziţii de sus, de a îndura foame, sete, sărăcie şi privarea de orice libertăţi, iar într-un final — de a accepta şi nimicirea fizică.

Şi totuşi, am acceptat, iar în unele privinţe am şi menajat, mi-am dezvoltat, alte culte: în primul rînd, pentru limba română dar şi pentru alte limbi ; apoi, pentru carte şi lectură; pentru trecutul Neamului, inclusiv pentru marii noştri înaintaşi; în fine — pentru sublimul, frumosul din jurul nostru, etalat în faţa ochilor sau pitit, cu discreţie, în sufletele oamenilor, în armonia operelor de artă uneori, şi în haosul acestora femei singure in cautare de barbati bragadiru, în temeinicia lucrurilor, în temeritatea faptelor, în nobleţea aspiraţiilor, intenţiilor, idealurilor.

În cărţi, în lecturi, în bibliotecă, am putut găsi cel mai des şi cel mai sigur conţinuturi, forme şi expresii ale cultelor pe care le-am admis, le-am protejat, TINDIND DATING REVIZUIREA SITE- ULUI consolidat — uneori fără a-mi da seama clar de aceasta — şi graţie cărora mi-am îmbogăţit continuu cunoştinţele, mi-am ascuţit abilităţile şi sensibilităţile, Site- uri de anun?

uri TINDIND DATING REVIZUIREA SITE- ULUI Fran? a ajunge a fi cel ce sînt: un om al TINDIND DATING REVIZUIREA SITE- ULUI, un om împlinit şi fericit prin creaţie, prin acumulări intelectuale, prin contact şi comunicare cu oameni dragi care, vreau să cred, preţuiesc eforturile mele, uneor,i chiar beneficiind de ele. Unii colegi de breaslă mă întreabă — care insinuant, care din pură curiozitate — de ce scriu atît de mult după alţii, chiar foarte mult despre bibliotecă şi elementele ei constitutive: cărţi, bibliotecari, cititori, lectură.

Le răspund TINDIND DATING REVIZUIREA SITE- ULUI a ezita: scriu despre bibliotecă, pentru că este un subiect major!

Cu regret, la noi, dar şi aiurea, încă nu sînt suficient de bine cunoscute adevăratele rosturi ale cărţii, bibliotecii, lecturii. Or, impactul acestei magnifice triade carte — lectură — bibliotecă; ordinea poate fi schimbată este uriaş pentru TINDIND DATING REVIZUIREA SITE- ULUI mers al lucrurilor şi în casa omului, şi în lume, din cărunta antichitate TINDIND DATING REVIZUIREA SITE- ULUI pînă la multicolorul prezent.

Şi mai puţin este cunoscută, iar în consecinţă — şi mai nedrept apreciată — munca bibliotecarului de la noi. Şi cînd te gîndeşti că tocmai bibliotecarii sînt cei care pasionează cititorii, iar aceştia sînt, conform unor evaluări recente, mai mult de jumătate din populaţie, în unele cazuri formînd chiar majoritatea unei naţiuni cultivatemajoritatea absolută a locuitorilor unui stat prosper.

Iar un om informat, cunoscător, documentat, cult este, de regulă, mai puternic, mai sensibil, mai drept. Astfel încît, bibliotecarii sînt cei care contribuie generos la creşterea, la formarea unei comunităţi ce ne insuflă speranţa, şi certitudinea chiar, că vor trăi, iată, şi compatrioţii noştri, potrivit unor standarde capabile să garanteze şansa creşterii şi împlinii omului, iar celor care şi-o doresc — şi bucuria existenţei.

Am optat, totuşi, pentru acest titlu deoarece prezenta carte se vrea un omagiu muncii, eforturilor, dragostei ce le manifestă bibliotecarii — tocmai cei care îşi asimilează, stăpînesc, apoi şi promovează magnifica artă de a pasiona cititorii.

Mai larg, culegerea se doreşte a fi un sincer elogiu triadei carte — TINDIND DATING REVIZUIREA SITE- ULUI — bibliotecă, punînd între copertele ei toată recunoştinţa şi cea mai vibrantă dragoste pentru această TINDIND DATING REVIZUIREA SITE- ULUI treime întru devenirea omului de treabă — informat, cult, bun la suflet, vrednic, simţitor.

Regimurile autoritare ce s-au perindat de-a lungul a mai bine de şapte decenii în mai multe ţări de pe trei continente au TINDIND DATING REVIZUIREA SITE- ULUI biblioteca de Biblie, punînd la loc de cinste în biblioteci cărţi ce atentau obraznic la prestigiul milenar al Sfintei Scripturi. Să fie o pedeapsă de sus că după prăbuşirea lagărului comunist bibliotecile au ajuns într-o situaţie, pe puţin spus, dificilă?

Fonduri de carte dezechilibrate de tone de maculatură doctrinară, sedii avariate, desconsiderarea muncii de bibliotecar printr-o remunerare umilitoare — iată doar cele mai vizibile faţele ale ghemului de probleme şi greutăţi cu care s-au ales gestionarii bibliotecilor şi lucrătorii lor. Specialiştii, inclusiv bibliotecarii, avînd ocazia de a vizita unele ţări occidentale, au avut o revelaţie şi mai şocantă: nivelul de întreţinere a bibliotecilor era la noi incomparabil inferior celui din oricare stat capitalist.

EUR-Lex Access to European Union law

Între timp, deteriorarea instituţiilor de păstrare şi împrumut al cărţilor a continuat; se pare că a prins a scădea vertiginos prestigiul însuşi al cărţii, fapt ce devine tot mai sensibil în confruntarea cărţilor cu televiziunea, apoi, şi mai grav, cu internetul.

Necesitatea unei noi politici a bibliotecii şi cărţii se făcea simţită pretutindeni unde pînă mai deunăzi toţi oamenii erau, zice-se, absolut egali.

TINDIND DATING REVIZUIREA SITE- ULUI

S-au făcut anumite tentative de reglementare, în spirit nou, a TINDIND DATING REVIZUIREA SITE- ULUI bibliotecilor, şi la noi. TINDIND DATING REVIZUIREA SITE- ULUI fost adoptate nişte legi sau nişte stipulaţii legislative, care, unde mai greu, unde mai uşor, au devenit operante. Chiar cu preţul sacrificării unor biblioteci — mai mici, sau din localităţi cu perspective neclare — s-a mai salvat ce se putea salva în cazul bibliotecilor mai mari, cu mai mulţi potenţiali utilizatori. Au apărut biblioteci noi, ca să nu mai vorbim de completarea fondurilor; fie mai mult din donaţii, dar procentul de carte românească a crescut simţitor, tinzînd să ocupe locul pe care-l merită, central, printre celelalte limbi în care mai citesc cetăţenii Republicii Moldova.

Este apreciabilă atragerea bibliotecilor în diferite programe, granturi şi proiecte, dacă nu de rang naţional, apoi internaţional, prin diverse fundaţii, societăţi, consilii. Salariul bibliotecarilor este pus cumva în legătură, de către oficialităţi, cu cel al cadrelor didactice sau medicale, deci, cu al altor categorii compatibile de intelectuali.

În fine, a TINDIND DATING REVIZUIREA SITE- ULUI instituită o nouă sărbătoare profesională — Ziua bibliotecarului, o performanţă pe care nu a atins-o nici regimul sovietic, deosebit de generos la asemenea gesturi.

Spunem acest lucru nu ca o complezenţă de Ziua lor; nu facem decît să relevăm o axiomă, un adevăr greu contestabil. Prestigiul cărţii, al bibliotecii a putut fi menţinut sau chiar salvat numai datorită ţinutei umane şi profesionale a lucrătorilor TINDIND DATING REVIZUIREA SITE- ULUI, a majorităţii acestora, de vreţi.

  • 9 Cărți ideas | cărți, cărți online, cărți de citit
  • Кто бы и что бы они ни были, их присутствие явственно ощущалось на той, первой планете и еще более сильно -- .
  • Люди изгнали тьму из своих городов еде до того, как научились обходиться без сна.
  • Полип выглядел взволновано, и постоянные колебания его дыхательного аппарата прервались на несколько секунд.
  • Мы же через несколько часов все равно узнаем Узнаем истину.
  • В Века Рассвета городов было великое множество, но значительная часть человечества предпочитала жить в относительно малых сообществах.
  • Пламя достигло и его, но оно не обжигало.

Vă imaginaţi pe o clipă ce s-ar întîmpla dacă — prin absurd, evident! Sau de morbul unei oribile neglijenţe, faţă de cititori, de acea atitudine dispreţuitoare ce poate fi întîlnită în foarte multe magazine? Nişte date statistice întru totul credibile atestează că în sistemul bibliotecar fidelitatea profesiei este la o cotă maximă, respectiv, fluctuaţia cadrelor fiind dintre cele mai reduse printre profesiunile intelectuale.

Şi aceasta, în pofida unor salarii în multe cazuri simbolice, care abia de acoperă cheltuielile pentru deplasare la locul de muncă, un minimum pentru hrană şi achitarea cîtorva din numeroasele facturi pentru serviciile comunale. Există o tărie aparte, tainică, poate chiar mistică, a ţinutei umane şi profesionale a bibliotecarilor, un ataşament sincer meseriei alese şi muncii prestate. Mi-a fost dat de atîtea ori să aud cuvinte de admiraţie la adresa bibliotecarilor noştri şi, din fericire, aproape că niciodată — critici, vorbe de ocară.

Arta de a pasiona cititorii

TINDIND DATING REVIZUIREA SITE- ULUI ca aceste cuvinte calde să aducă mai multă lumină în sufletele doamnelor şi domnilor care deservesc cititorii, altfel zis — cinstesc cartea, cunoştinţele, cultura.

O trebuinţă de singurătate a omului neliniştit şi curios, înainte de a deveni o filozofică amărăciune, cartea e o făgăduinţă, o bucurie, o călătorie prin suflete, gînduri şi frumuseţe.

Aceste urări sună mai altfel acum, de Ziua profesională a lucrătorilor bibliotecii. Deşi, dacă e să ne gîndim mai bine, Ziua bibliotecarului e în fiece zi cînd el e solicitat de utilizatori. Deci, mereu.

Android Aplicații: Programe educaționale pentru copii. Aplicații utile Programe utile pentru telefon pe Android Dispozitivele mobile care rulează Android OS a primit recent aproape cea mai mare distribuție. Pentru astfel de dispozitive și diferite versiuni Operațiile creează tot mai multe aplicații și programe pentru fiecare gust. Bineînțeles, printre toate materialele disponibile pentru descărcare și instalare, merită alocat cele mai bune aplicații Android. Criterii de selecție a programului Dacă vorbim despre cele mai populare programe, atunci toate acestea nu vor avea suficient timp sau forțe.

BiblioPolis,vol. Ne vom aminti, în aceste zile, în mod firesc, cu o trăire accentuată, de naşterea Fiului Domnului, de marea bucurie pe care ne-a adus-o Preacurata Fecioară Maria, cu mai bine de două milenii în urmă; vom da uitării, fie şi pe un timp, grijile şi frămîntările cotidiene, bucurîndu-ne de masa şi de atmosfera festivă. Dar nici acum nu vom uita, nu vom face abstracţie de Carte.

Сенаторы, казалось, были настолько поглощены своими проблемами, что пробиться в их раздумья представлялось едва ли не безнадежным делом. Но вот стены словно бы неохотно скользнули в стороны, и Олвин быстро вдвинул своего робота в комнату. Трое сенаторов так и застыли в своих креслах, когда робот подплыл к ним, но на лице у Сирэйнис просквозил лишь едва уловимый след удивления. Возможно, Хилвар уже послал ей предупреждение, а может быть, она и сама ожидала, что рано или поздно Олвин возвратится.

Încă nu s-a putut stabili cu maximă precizie data apariţiei pe mapamond a primei biblioteci publice. De regulă, acest eveniment major în existenţa omenirii este atribuit epocii antice; aşadar, vîrsta acestor instituţii ar fi de cîteva mii de ani.

TINDIND DATING REVIZUIREA SITE- ULUI

Bibliotecile personale însă sînt considerate cu mult mai tinere, iar cît priveşte caracterul de masă al bibliotecilor de acest fel, de cele mai multe ori se spune că ar fi o realizare a secolului trecut, la noi fiind pus în legătură cu programul de culturalizare a societăţii, promovat de cei care au încercat să fericească lumea prin doctrina comunistă.

Se mai spune că bibliotecile personale ar fi fost apanajul intelectualilor, că le-ar fi deţinut exclusiv scriitorii, clericii, savanţii, politicienii de calitate. Este o eroare, un semiadevăr, poate o confuzie în această afirmaţie. Biblioteci personale au fost la noi — încă de prin secolele XVII-XVIII — extrem de multe, practic, în fiece casă de ţăran gospodar sau de bun meşteşugar, ca să nu mai vorbim de slujitorii clerului.

Atîta doar că, aceste biblioteci aveau, de obicei, o singură carte: Biblia sau Sfînta Scriptură. Dar ce carte! Cît o bibliotecă cu tipărituri în toate domeniile posibile!

Primele tălmăciri în română ale unor cărţi sau fragmente din Sfînta Scriptură datează din sec. Munca de transpunere a Cuvîntului Domnului, pe înţelesul strămoşilor noştri, a fost grea şi de lungă durata, ca să se încununeze cu miraculoasa apariţie, în anul de graţiea Bibliei de la Bucureşti, tipărită prin strădaniile domnitorului muntean Şerban Cantacuzino.

Biblia de la Bucureşti, de laconţine acelaşi text pe care-l auzim şi azi în lăcaşurile TINDIND DATING REVIZUIREA SITE- ULUI, pe care-l putem citi şi acum de pe filele tuturor ediţiilor ulterioare, în limba română, ale Sfintei Scripturi, căci redactările operate în secolele 8 Vlad POHILĂ următoare, pînă nu de mult, nu au fost esenţiale.

TINDIND DATING REVIZUIREA SITE- ULUI

Ni se pare deosebit de remarcabil acest fapt: apariţia Bibliei de la Bucureşti, tălmăcirea ei, este opera de o viaţă a fraţilor munteni Radu şi Şerban Greceanu, dar cu importante contribuţii ale mitropolitului Dosoftei şi ale lui Nicolae Milescu Spătarul din Moldova, toţi pornind de la cărţile sfinte redactate şi tipărite în Transilvania, la Braşov, de către diaconul Coresi Catehismul, Liturghierul, Psaltirea, Apostolul şi, în mod special, Evanghelia cu învăţătură.

Astfel că apariţia Cărţii Cărţilor în limba noastră a fost o fericită conlucrare a teologilor şi cărturarilor din cele trei provincii româneşti, ca cea mai strălucită dovadă a istoricei, secularei noastre unităţi lingvistice şi spirituale. Nimeni şi niciodată nu va putea zdruncina această unitate, căci ar însemna să se atenteze astfel nu numai la fiinţa noastră naţională, ci chiar la Puterea Divină s-ar atenta! Sau, dacă au şi îndrăznit, sforţările lor au fost spulberate peste ani.