PROGRAM 13/06/ - Portal Legislativ

Intalnire gratuita 24100.. Femei singure mature arges non stop targu mures se fute de ziua ei

În perspectiva acestei aderari, care va consfinti apartenenţa la un spaţiu politic, economic, social, cultural, ştiinţific şi tehnologic comun, cele doua părţi considera ca este indispensabila continuarea aprofundarii relaţiilor bilaterale, mai ales în domeniile prioritare din punctul de vedere al integrării.

În vederea realizării acestor obiective cele doua părţi îşi afirma hotărârea de a colabora pentru apropierea instituţiilor şi a societăţii civile din cele doua tari şi de a promova cunoaşterea reciprocă a culturii şi societăţii lor. Ele se obliga ca folosirea experienţei franceze, mai ales prin infratirile instituţionale ale Programului PHARE, sa faciliteze cat mai eficient aderarea, modernizarea economiei, a administraţiei, în special în domeniul achitării impozitelor şi controlului cheltuielilor publice, a sistemului judiciar, educativ, de sănătate, a instituţiilor socioculturale Intalnire gratuita 24100., pentru pregătirea armonizării la un nivel cat mai înalt cu structurile şi legislaţia Uniunii Europene.

Cele doua părţi se vor asigura ca proiectele instituţionale comune vor întări evoluţia societăţii, acordând o importanţa specială păstrării coeziunii sociale.

În acest sens cele doua părţi convin sa încurajeze initiativele membrilor societăţii civile, în domeniul protecţiei minorităţilor şi a categoriilor sociale Intalnire gratuita 24100. mai expuse protecţia copilului, drepturile femeii, pensionari, Intalnire gratuita 24100. cu handicap etc. Cele doua părţi acorda o atenţie specială pregătirii lingvistice şi profesionale a funcţionarilor şi agenţilor economici români.

De asemenea, cele doua părţi convin sa favorizeze colaborarile dintre reprezentanţi francezi şi români în cadrul diferitelor programe europene, asigurând continuitatea consultărilor sau a contactelor adecvate. Ele vor conlucra pentru salvgardarea şi promovarea valorilor culturale şi a plurilingvismului, care constituie garanţia păstrării diversitatii culturale a Europei.

Cele doua părţi vor acorda atenţie identificarii posibilităţilor de cooperare în cadrul Programului "Cultura " al Uniunii Europene. Aceste orientări, precum şi organizarea modalităţilor de cooperare sunt precizate în fişele programelor cuprinse în anexe. Dacă efectivele din învăţământul general se menţin în ansamblu, ele cresc în învăţământul superior, precum şi în învăţământul tehnic şi profesional, a cărui structura organizatorică este apropiată de cea a instituţiilor omoloage franceze.

Trebuie subliniata apariţia de noi cerinţe, mai ales în domeniul formării lingvistice a funcţionarilor administraţiei româneşti, în perspectiva integrării europene. Partea română reafirma importanţa deosebită pe care o acorda învăţării limbilor străine şi mai ales a limbii franceze, asa cum reiese din măsurile luate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării privind introducerea lor încă din ciclul primar, pe de o parte, şi sprijinul acordat secţiilor bilingve din învăţământul secundar şi filierelor francofone din învăţământul superior, pe de altă parte.

Cele doua părţi constata cu satisfactie ca măsurile pentru răspândirea predării în limba franceza, adoptate de Comisia mixtă, întrunită la Paris la 16 octombrieau fost îndeplinite în totalitate, prin sprijinirea studiilor franceze, diversificarea filierelor franceze din învăţământul superior, sprijinul lingvistic acordat cooperării universitare şi administrative, formarea iniţială şi continua a profesorilor de limba franceza, dezvoltarea de schimburi între instituţiile şcolare şi universitare din cele doua tari, sprijinul acordat secţiilor francofone din liceele bilingve şi dezvoltarea colaborării dintre factorii responsabili români şi francezi din domeniul învăţământului.

Cele doua părţi convin sa urmărească extinderea predării limbii franceze în România, în cadrul sistemului de învăţământ, precum şi în cadrul sistemului pentru educarea permanenta a adulţilor. Pentru aceasta vor asigura:- armonizarea calităţii şi a condiţiilor de predare a limbii franceze la toate nivelurile sistemului educativ.

În învăţământul superior cele doua părţi vor susţine diversificarea domeniilor de formare propuse de departamentele de studii franceze DEFîn special prin sprijinirea infiintarii unor filiere de specializare la nivel de licenţă.

În domeniul formării iniţiale a profesorilor de limba franceza din cadrul DEF cele doua părţi vor colabora pentru îmbunătăţirea tematicilor propuse în învăţământul de zi sau la distantafavorizand dezvoltarea metodicii predării limbii franceze ca limba străină, pe de o parte, şi asigurând alinierea Intalnire gratuita 24100.

la cele mai noi cerinţe pedagogice şi instituţionale din învăţământul preuniversitar, pe de altă parte. Importanţa crescanda a mobilitatii tinerilor în Europa implica extinderea recunoaşterii certificatelor de calificare de către diverse tari europene. În aceasta privinta cele doua părţi convin sa sprijine eliberarea de diplome de studii aprofundate de limba franceza DALF de către Ministerul Educaţiei Naţionale din Franţa, care certifica nivelul de cunoaştere a limbii franceze.

Posesorii unor asemenea diplome vor avea acces în instituţiile de învăţământ superior din Franţa, fără sa mai susţină testul de limba franceza. În ceea ce priveşte predarea limbii franceze pentru diverse domenii de specialitate, cele doua părţi îşi exprima satisfactia pentru efortul de a propune cursuri adaptate la cerinţele diferitelor instituţii administrative româneşti.

Începând din anul aproape de funcţionari au beneficiat Intalnire gratuita 24100. astfel de Intalnire gratuita 24100. de perfecţionare a limbii franceze. În acest domeniu cele doua părţi acorda importanţa incurajarii largirii ofertei de cursuri de formare şi efectuării unei analize regulate a nevoilor administraţiei româneşti.

Cele doua părţi vor facilita realizarea proiectului de mutare într-un nou local a liceului francez din Bucureşti, datorită creşterii numărului de elevi francezi, români şi de alte naţionalitati şcolarizaţi de aceasta instituţie. Cele doua părţi convin sa continue eforturile de promovare a studiului limbii, literaturii şi civilizatiei române în Franţa, care se face în prezent la 11 universităţi şi care este asigurat de o reţea de lectori remuneraţi de partea franceza.

Etienne, unde funcţionează un atasat temporar de studii şi de cercetare. Cele doua părţi îşi exprima satisfactia pentru dezvoltarea activităţii institutelor culturale române şi franceze, a căror înfiinţare a fost hotărâtă în luna septembriecu prilejul semnării Acordului interguvernamental asupra statutului şi modului Intalnire gratuita 24100.

funcţionare a centrelor culturale Paris, 26 septembrie Cele doua părţi noteaza cu satisfactie:- pe de o parte, dezvoltarea activităţilor organizate atât la Paris, cat şi în provincie de Centrul Cultural Roman, ceea ce dovedeşte interesul publicului francez pentru cultura, istoria şi civilizatia română;- pe de altă parte, succesul Institutului Francez din Bucureşti, care ocupa un loc important în viaţa culturală, artistică şi ştiinţifică a Capitalei, precum şi rolul jucat în aceste domenii de centrele culturale franceze din Iaşi, Cluj-Napoca şi Timişoara, care devin factori recunoscuţi ai vieţii culturale româneşti;- contribuţia reţelei Aliantei Franceze la Ploiesti, Pitesti, Craiova, Braşov şi Constanta, care completează angrenajul bilateral al schimburilor culturale şi al difuzării limbii franceze.

Pentru Intalnire gratuita 24100. acestor schimburi cele doua părţi convin să se promoveze în fiecare stat cultura şi imaginea celuilalt stat, organizând manifestări culturale de anvergura, al căror impact asupra publicului larg este de natura să contribuie la stabilirea de legături durabile în domeniile vieţii intelectuale şi artistice a celor două tari.

În aceasta perspectiva va fi incurajata în ambele tari promovarea de expoziţii pictura, fotografie, sculpturaconcerte atât de muzica clasica, cat şi de muzica contemporanaspectacole de teatru, opera, dans contemporan, create de tanara generaţie de artişti, precum şi Intalnire gratuita 24100.

coproductii, stagii ale artiştilor, stagii de formare şi schimburi profesionale. Va fi favorizata arta contemporana, în toate aspectele sale, pentru a contribui la Intalnire gratuita 24100. în valoare a artei contemporane româneşti în România şi în străinătate. În acest sens vor fi programate stagii de rezidenţă ale artiştilor, schimburi de tineri creatori, de expoziţii, de spectacole. Ea va fi prezentată la sfârşitul anului În acest domeniu cele doua părţi convin sa întărească cooperarea în 4 direcţii principale: vor favoriza prezenta programelor în limba franceza la posturile de televiziune hertziene sau prin cablu şi la posturile de radio româneşti şi preluarea canalelor francofone prin reţeaua de cablu; vor sprijini prezentarea filmului românesc şi francez şi vor incuraja promovarea realizării de coproductii româno-franceze pentru cinematograf şi televiziune, multiplicarea schimburilor de experţi, precum şi formarea profesională a cadrelor române din domeniul bărbat gras care caută femeie, în perspectiva reformelor Consiliul Naţional al Audiovizualului, privatizarea salilor de cinematograf şi preluării acquisului comunitar.

Cele doua părţi îşi exprima dorinţa de a intensifica relaţiile de cooperare dintre organismele cinematografice ale Ministerului Culturii şi Cultelor şi Arhiva Naţionala de Filme, pe de o parte, şi instituţiile franceze omoloage, echivalente Atelierului de creaţie, pe de altă parte. În acest cadru partea română doreşte sa întărească cooperarea cu partea franceza în domeniul conservării şi Intalnire gratuita 24100.

patrimoniului cinematografic. Cele doua părţi se angajează, între altele, sa continue în cadru largit colaborarile existente în domeniul producţiei cinematografice şi de televiziune şi sa promoveze noutatile din domeniul distribuţiei. În domeniul politicilor educaţiei cele doua părţi hotărăsc sa intensifice schimburile de experienta începute în anul în cadrul sistemului de învăţământ general, să le dezvolte mai ales în Intalnirea fetei Bizerte învăţământului profesional şi sa favorizeze în special acţiunile de cooperare privind mai ales categoriile de tineri defavorizati.

Se va acorda o atenţie specială demersului de a asigura sanse egale elevilor din mediul urban şi din cel rural.

Noi detalii privind explozia din centrul capitalei

În domeniul învăţământului superior cele doua părţi vor continua sprijinirea filierelor francofone în România şi acordarea de diplome franceze care atesta absolvirea ciclului III de studii universitare franceze în cadrul universitatilor româneşti, contribuind în mod pozitiv la evoluţia sistemului de învăţământ superior, în conformitate cu prevederile Acordului de la Bologna, reafirmate la Praga.

Cele doua părţi convin sa favorizeze cu prioritate:- cooperarile universitare ce au ca scop deschiderea învăţământului superior spre mediul economic, precum şi spre elaborarea de teze în cotutela în funcţie de posibilităţile fiecărei părţi ;- specializarea în ţara partenera Intalnire gratuita 24100.

viitoarelor cadre din sectoarele public şi privat, prin intermediul burselor de studiu şi al stagiilor. În domeniul cercetării cele doua părţi îşi exprima satisfactia pentru dinamismul şi diversitatea relaţiilor de cooperare care exista între universităţile şi organismele de cercetare din cele doua tari.

Participarea României la cel de al 5-lea Program-cadru de dezvoltare a cercetării şi tehnologiei permite facilitarea integrării echipelor de cercetare româneşti în comunitatea ştiinţifică internationala, intarind astfel numeroasele legături existente Intalnire gratuita 24100. cu institutele de cercetare franceze. În Intalnire gratuita 24100. cadru cele doua părţi se angajează sa continue dezvoltarea colaborării ştiinţifice, favorizand relaţiile directe dintre echipele şi institutele ştiinţifice din cele doua tari.

Cele doua părţi convin sa dezvolte schimburile în domeniul politicii şi al gestiunii cercetării şi tehnologiei.

  • Site- ul de dating pentru sarb
  • curs-coaching.ro - Actualitate >> Esential
  • Fostul site de dating gratuit
  • Joi, 27 septembrieîn Actualitate Esenţial Viorica Dăncilă susține că le-a spus socialiștilor europeni că "discuţia despre încălcarea statului de drept în România este o temă falsă" Premierul Viorica Dăncilă a afirmat că unul dintre mesajele transmise socialiștilor europeni a fost că modificările din domeniul justiției au fost făcute cu respectarea valorilor europene.
  • PROGRAM 13/06/ - Portal Legislativ
  • Cauta? i tunsoare pentru femei
  • Aplica? ie Dating Site Tinder

Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România şi Ministerul Cercetării din Franţa Intalnire gratuita 24100. angajează sa promoveze dialogul pe aceasta tema.

Pentru a ajuta institutele de cercetare ştiinţifică, tehnologică şi de inovare din cele doua tari cele doua părţi îşi exprima voinţa de a dezvolta cooperarea româno-franceza printr-o mai buna difuzare a informaţiilor referitoare la:- proiectele comune de cercetare, inclusiv reţelele de formare-cercetare;- organizarea şi participarea în comun la conferinţe, simpozioane, cursuri de formare şi expoziţii ştiinţifice etc.

În acest scop Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România şi Ambasada Frantei se vor informa regulat asupra perspectivelor generale de cooperare ştiinţifică şi tehnologică bilaterala şi vor examina noi propuneri în vederea participării celor două tari la programele multilaterale în domeniul ştiinţific.

În domeniul recunoaşterii reciproce a diplomelor cele doua părţi convin după cum urmează:În ceea ce priveşte recunoaşterea examenului de absolvire a studiilor secundare româneşti:- elevii liceelor cu secţii bilingve trebuie să promoveze examenul românesc de absolvire a studiilor secundare, precum şi probe specifice, care să reflecte caracterul bilingv al cursurilor urmate.

Reusita la acest examen, astfel definit, permite eliberarea unui atestat de limba franceza, care va permite scutirea de testul lingvistic cerut studenţilor candidaţi la prima înscriere la un institut de învăţământ superior din Franţa şi la filierele universitare francofone din România. Aceasta Intalnire gratuita 24100. este stabilită de Ambasada Frantei în România, prin delegare din partea Ministerului Afacerilor Externe şi a Ministerului Intalnire gratuita 24100.

Naţionale din Franţa;- elevii care nu sunt absolvenţi ai secţiilor bilingve pot să se prezinte individual la probele pentru obţinerea diplomei de studii aprofundate de limba franceza DALF la centrele culturale franceze, recunoscute ca centre de examinare Intalnire gratuita 24100. Ministerul Educaţiei Naţionale din Franţa. DALF scuteşte de promovarea testelor de limba cerute la înscrierea într-o instituţie franceza de învăţământ superior sau într-o filiera francofona.

Intalnire gratuita 24100.

În ceea ce priveşte recunoaşterea diplomelor din învăţământul superior Intalnire gratuita 24100. din primul, al doilea şi al treilea ciclu universitar:- validarea lor se supune examinării de către Centrul naţional de recunoaştere şi echivalare a diplomelor obţinute în străinătate din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării din România. Diplomele atribuite prin echivalarea titlurilor franceze şi româneşti, în cadrul unor filiere francofone ale universitatilor româneşti şi în cadrul cursurilor franceze ale celui de-al treilea ciclu transferate în România, sunt validate automat de universităţile româneşti partenere la aceste programe.

În ceea ce Cautare model Living Woman Paris tezele în cotutela, reglementate în Franţa prin Hotărârea ministerială din 18 ianuariereglementările româneşti prevăd recunoaşterea lor reciprocă, cu condiţia să facă obiectul convenţiilor de cotutela dintre instituţiile de învăţământ superior din cele doua tari. Cooperare administrativăCele doua părţi sunt de acord sa sublinieze importanţa şi continuitatea relaţiilor de cooperare existente între diversele instituţii administrative ale celor două tari, în cadru bilateral.

Aceste legături s-au amplificat recent, mai ales prin numeroase proiecte de înfrăţire instituţională puse în aplicare în domeniul justiţiei, afacerilor interne, agriculturii şi dezvoltării rurale, mediului, finanţelor, forţei de muncă, pieţei, concurentei, amenajării teritoriului, recunoaşterii reciproce a calificarilor profesionale şi protecţiei copilului.

Cele doua părţi îşi exprima satisfactia în mod deosebit pentru organizarea unor cicluri de formare în domeniul politicilor publice şi Intalnire gratuita 24100. practicii afacerilor europene, precum şi pentru realizarea unor stagii în administraţia franceza, organizate regulat, mai ales de Şcoala Naţionala de Administraţie, pentru funcţionari superiori români.

Ele convin sa favorizeze cu prioritate specializarea în statul partener a Intalnire gratuita 24100. cadre din sectorul public, prin oferirea de burse de studii şi stagii de pregătire. În domeniul justiţiei cele doua părţi îşi Intalnire gratuita 24100. voinţa de a continua şi de a aprofunda schimburile de experienta, expertizele şi de stagii de formare care se desfăşoară în baza acordului bilateral de cooperare semnat de cele doua ministere de justiţie în Ele folosesc acest prilej pentru a sublinia importanţa acestei colaborări la adaptarea administraţiei şi a magistraturii româneşti în vederea integrării europene.

În domeniul afacerilor interne cele doua părţi îşi reafirma hotărârea de a continua parteneriatul început în domeniul colaborării dintre politiile lor, în scopul de a întări lupta împotriva crimei organizate şi controlul frontierelor.

MOTOR KOK KOPLINGNYA DI KAKI?

Ele considera în aceasta privinta ca Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze privind cooperarea în domeniul afacerilor interne, semnat la Bucureşti la 21 februarieoferă cadrul instituţional adecvat pentru consolidarea acţiunilor bilaterale, mai ales în ceea ce priveşte contribuţia părţii franceze la formarea ofiţerilor de poliţie şi jandarmerie.

În ceea ce priveşte cooperarea descentralizata cele doua părţi subliniaza cu satisfactie implicarea colectivităţilor teritoriale franceze, ale căror intervenţii au început în România încă de la Intalnire gratuita 24100. anilor ' Acest proces s-a dezvoltat continuu, în asa fel încât în prezent cele peste de convenţii de cooperare descentralizata semnate în acest cadru demonstreaza ca România este ţara Intalnire gratuita 24100.

Intalnire gratuita 24100.

care colectivitatile franceze au acţionat cel mai mult. Mijloacele folosite de acestea şi capacitatea lor de a distribui competentele au condus la desfăşurarea unor numeroase operaţiuni, cum ar fi: ajutoarele de urgenta, centrele de formare şi documentare, dispensarele, şcolile, schimburile culturale şi de persoane, care contribuie la crearea unor legături Intalnire gratuita 24100. între cele doua tari. Dezvoltarea economică Cele doua părţi îşi exprima satisfactia pentru evoluţia pozitiva a relaţiilor economice româno-franceze de-a lungul ultimilor 4 ani, evoluţie consfintita de creşterea susţinută a schimburilor comerciale bilaterale în perioada respectiva, pe de o parte, şi, pe de altă parte, a investiţiilor societăţilor franceze, mai ales ale marilor întreprinderi, în România.

Cele doua părţi, care acorda o mare importanţa continuării Intalnire gratuita 24100. dezvoltării proceselor menţionate, vor cauta mijloacele de a facilita pe plan instituţional întărirea relaţiilor în domeniul Intalnire gratuita 24100. curente şi al serviciilor. Pe de altă parte, vor asigura condiţii pentru crearea unui mediu propice investiţiilor operatorilor economici şi financiari francezi în România. MediuÎn domeniul protecţiei mediului cele doua părţi reafirma voinţa de continuare şi dezvoltare a colaborării lor, în special în domeniul asimilarii acquisului comunitar.

Ele vor favoriza, de asemenea, stabilirea şi dezvoltarea relaţiilor de cooperare dintre instituţii publice, colectivităţi teritoriale sau organisme private din cele doua tari în domeniul protecţiei mediului. Ocuparea forţei de muncă, protecţie socială şi sănătate În aceste domenii cele doua părţi subliniaza valabilitatea orientarilor Grupului de lucru româno-francez pentru ocuparea forţei fete care cauta barbat din mărășești muncă şi protecţie socială, creat încare au permis realizarea unui ansamblu de activităţi în ceea ce priveşte:- ocuparea forţei de muncă, pentru aplicarea metodelor-pilot în materie de indemnizaţie, pe de o parte, de orientare profesională şi de pregătire continua, în paralel cu restructurarea sistemului de formare pentru adulti din România, pe de altă parte;- politica familială, în ceea ce priveşte, mai ales, definirea, validarea şi punerea în practica a unui sistem de distribuire a ajutoarelor şi a serviciilor către familii;- protecţia socială, prin intermediul unui plan de intervenţie pe mai mulţi ani, în vederea Intalnire gratuita 24100.

personalului formator, social şi medico-social, specializat în domeniul activităţilor sociale pentru ajutorarea copiilor. Ţinând seama de importanţa realizarilor menţionate cele doua părţi decid sa continue consultarile în cadrul Grupului de lucru româno-francez pentru ocuparea forţei de muncă şi protecţie socială. Cele doua părţi vor incuraja cooperarea directa în domeniul sănătăţii şi stiintelor medicale dintre instituţiile, unităţile şi agenţiile de profil, în special în domeniile chirurgie hepatica şi psihiatrie.

Nu vor fi excluse din aceasta cooperare alte domenii considerate prioritare. Pentru îndeplinirea obiectivelor propuse în cadrul parteneriatului strategic cele doua părţi convin sa examineze, ori de câte ori este cazul, formulele de realizare şi de cofinantare cele mai potrivite pentru acţiunile prioritare. Cele doua părţi pun în aplicare cooperarea bilaterala, sprijinind proiecte pentru obiective de interes comun, conduse de specialişti români şi francezi selectaţi şi numiţi pentru o durată determinata.

Finalizarea acestor operaţiuni de evaluare condiţioneaza stabilirea de noi contribuţii financiare. O dată încheiate aceste proiecte vor fi supuse unei evaluări finale. Pentru a amplifica cooperarea şi a face ca aceasta să contribuie direct la integrarea României în Uniunea Europeană, cele doua părţi convin:- sa încurajeze colaborarile româno-franceze în cadrul programelor europene de cercetare, mobilitate universitară, profesională şi de dezvoltare.

În acest scop vor avea loc consultări periodice. Prezentul program, încheiat pentru o perioadă de 4 ani, este valabil pentru anii, şi Prevederile prezentului program nu exclud şi realizarea altor activităţi care vor fi ulterior convenite pe cale diplomatică. Cele doua părţi convin sa organizeze următoarea sesiune a Comisiei mixte la Paris, la o dată care va fi stabilită pe canale diplomatice, pentru a efectua un examen global al executării prezentului program şi a lua măsurile necesare continuării sale.

Pentru partea română,Preşedintele delegaţiei,Cristian Niculescu,secretar de Intalnire gratuita 24100. Intalnirea femeii Douala ExternePentru partea franceza,Preşedintele delegaţiei,Charles Josselin,ministru delegatpentru cooperare şi francofonieLista anexelorAnexa nr.

I "Schimburi culturale"Anexa nr. II "Mass-media"Anexa nr. III "Cooperare lingvistica şi pe linie de învăţământ"Anexa nr. IV "Învăţământ superior, cercetare şi formare"Anexa nr. V "Învăţământ tehnic"Anexa nr.

VI "Cooperare administrativă şi politici publice"Anexa nr. VII "Cooperare juridică şi judiciară"Anexa nr. IX "Cooperare în domeniul finanţelor"Anexa nr. X "Cooperare în domeniul mediului"Anexa nr. XI "Ocuparea forţei de muncă, protecţie socială şi sănătate"Anexa nr.

Escorte masajul prostatei anunturi matrimoniale cu Intalnire gratuita 24100. de tel publi24 fete cj instaltori instalti site publi24 ro Calul fute stapana: escorte tanga sex tube, caut femeie relatie etate 50 60 ani. Femei mature sex braila. Femei singure in apropiere de valenii de munte. Show mitsubishi colt publi24 sunt fata si caut fata pentru sex negrese escorte inbuc caut sex pozitia 69 web publi

XII "Cooperare în domeniul agriculturii şi agroalimentar"Anexa nr. XIV "Cooperare descentralizata şi neguvernamentala"Anexa nr.

XV "Parteneriate româno-franceze în cadrul programelor europene"Anexa nr. XVI "Dispoziţii generale"Anexa nr. Instituţii culturaleÎncepând din anul activitatea culturală între România şi Franţa s-a dezvoltat constant şi dinamic prin intermediul reţelei de instituţii culturale române şi franceze. În România:Institutul Francez din Bucureşti, care din anul ocupa un loc important în viaţa culturală, artistică şi ştiinţifică a Capitalei, în legătură cu centrele culturale şi de cooperare lingvistica din provincie, doreşte sa continue eforturile de difuzare şi de promovare a culturii şi creatiei franceze, fiind în acelaşi timp şi un intermediar pentru artiştii români.

Partea franceza doreşte sa întărească funcţia de centru intelectual a Institutului Francez din Bucureşti:- propunand organizarea, în limita posibilităţilor, a doua conferinţe pe luna, susţinute de intelectuali, cercetători, profesori francezi etc.

În măsura posibilului vor fi organizate intalniri între aceşti intelectuali şi studenţii francofoni pentru discuţii şi contacte mai aprofundate. Temele vor fi alese cel mai frecvent din perspectiva de aderare a României la Uniunea Europeană, pentru Intalnire gratuita 24100.

se dezvolta practica dialogului şi a schimburilor de valori în Europa;- imbogatind fondurile documentare ale mediatecii şi mai ales ale centrului de resurse despre Franţa contemporana ştiinţe sociale, ştiinţe politice, istorie. Partea franceza doreşte, de asemenea, sa difuzeze cu prioritate creaţia contemporana franceza arte vizuale, spectacole live în contextul unei reprezentari minore a Intalnire gratuita 24100.

contemporane în România şi sa răspundă în acest fel parţial solicitării Ministerului Culturii şi Cultelor din România, care doreşte intensificarea colaborării şi creşterea prezentei personalitatilor, Femeie cauta omul Togo, spectacolelor din acest domeniu.

Partea franceza va continua activitatea de formare lingvistica prin intermediul instituţiilor sale culturale şi va continua sa antreneze în activităţile sale de formare funcţionari români, mai ales la cursurile de formare lingvistica pe tematici europene. În Franţa:Dezvoltarea activităţilor Centrului Cultural Roman din Paris este o dovadă a interesului manifestat de publicul francez pentru cultura română.

PatrimoniuCele doua părţi îşi exprima satisfactia pentru proiectele importante de cooperare care au fost puse în aplicare în domeniul patrimoniului şi arheologiei. Numeroase Intalnire gratuita 24100. de formare Intalnire gratuita 24100. Franţa, misiuni multiple de specialişti francezi în Intalnire gratuita 24100.

şi în Franţa au permis lansarea unor proiecte de cooperare foarte interesante. În acest sens părţile noteaza cu satisfactie schimburile regulate de studenţi între Universitatea de Arhitectura şi Urbanism "Ion Mincu" din Bucureşti şi Centrul de Înalte Studii din Chaillot, referitoare la restaurarea patrimoniului prin lucrări comune la edificiile vechi, la proiectul de cooperare cu privire la centrul istoric de la Sighisoara şi la proiectul şantierului-pilot pentru clădiri din lemn, în vederea schimbului de cunoştinţe şi experienta cu privire la cultura lemnului.

Introducerea schimburilor, în special în domeniul patrimoniului şi arheologiei, în cadrul Protocolului pentru tineret şi sport a contribuit, de asemenea, la creşterea interesului şi a impactului acţiunilor desfăşurate în acest domeniu. Cele doua părţi îşi exprima satisfactia pentru cooperarea cu Muzeul Arheologic din Alba Iulia şi Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, cooperare desfăşurată 2 ani consecutivi pentru studierea minelor de aur datand din epoca dacica şi a condiţiilor exploatării lor de către români.

Partea franceza doreşte sa precizeze ca pentru a obţine sprijinul Ministerului Afacerilor Externe din Franţa misiunile arheologice trebuie să prezinte, înainte de data de 15 octombrie a fiecărui an şi într-un dosar precis, problema ştiinţifică pe care lucrările de cercetare se straduiesc sa o rezolve. O comisie compusa din experţi da un aviz acestor dosare; în acest cadru dimensiunea colaborării ştiinţifice cu una sau mai multe echipe naţionale, în speta române, este avută Intalnire gratuita 24100.

vedere. Pe aceasta baza cele doua părţi doresc continuarea programelor de cercetare desfăşurate în comun. Partea română doreşte sa initieze un program de cercetare comuna cu partea franceza pentru perioadaîn cadrul sitului arheologic cetatea dacica "Cetatea Cauta?

i fata Intalnire gratuita 24100. Poitiers din judeţul Covasna. Partea franceza va examina aceasta propunere şi o va transmite instituţiilor franceze competente; în acest scop doreşte sa primească informaţii suplimentare. Partea franceza va continua şi în viitor să contribuie la formarea specialiştilor în domeniul restaurarii.

MA PAGE BLEUE (Bergerac)

Cele doua părţi îşi exprima satisfactia privind cooperarea prestigioasa în cadrul şantierului-şcoala de la Manastirea Hârşova, care permite un schimb regulat de specialişti de înalt nivel şi de studenţi Intalnire gratuita 24100. şi francezi. Cele doua părţi îşi exprima dorinţa de a continua cooperarea începută în domeniile enumerate mai sus, precum şi în domeniul patrimoniului arhitectural şi etnologic.

În acest scop vor cauta sa favorizeze schimburile de experţi şi sa propună stagii de pregătire în domeniul restaurarii şi ocrotirii monumentelor istorice, precum şi al inventarierii bunurilor ce aparţin muzeelor şi al relaţiilor cu publicul. Cele doua părţi se angajează, de asemenea, sa faciliteze participarea instituţiilor specializate din cele doua tari la manifestările ştiinţifice pe linie de patrimoniu. În acest sens îşi exprima satisfactia pentru organizarea la Bucureşti, în luna apriliea unui seminar pe tema legislaţiei privind patrimoniul centrelor istorice, organizat de UNESCO, la care participa experţi din cele doua tari.

Intalnire gratuita 24100. şi biblioteciFurnizare de cărţi şi publicaţiiPartea franceza propune sa continue aprovizionarea bibliotecilor româneşti şi mai ales a celor universitareaprovizionare care, din anulse desfăşoară şi în cadrul cooperării bilaterale şi descentralizate.

Intalnire gratuita 24100.

Cele doua părţi vor incuraja, de asemenea, schimbul de cărţi, publicaţii şi periodice între edituri, biblioteci, academii şi institute de cercetare. Cele doua părţi îşi exprima dorinţa de a continua şi a dezvolta difuzarea şi distribuţia lucrărilor în ţările partenere, sensibilizand în special specialiştii din cele doua tari.

În acest sens partea franceza aminteste existenta programului "A l'Est de l'Europe", care permite vânzarea cu preţ redus a lucrărilor franceze în librariile din Europa Centrala şi de Est. Sprijin pentru publicareCele doua părţi îşi exprima satisfactia Caut frumoase bărbați din Sibiu reusita Programului de sprijinire a publicaţiilor "Nicolae Iorga", menit să permită, în Intalnire gratuita 24100.

cu strategiile lor editoriale şi economice, editurilor româneşti interesate sa publice autori francezi, cu precădere din secolul al XX-lea, în toate domeniile gandirii literatura, ştiinţe umaniste, lucrări tehnice. Acest program, care se ocupa total sau parţial de Intalnire gratuita 24100. de autor şi prin care se oferă un ajutor direct pentru publicare, va fi menţinut şi în anii următori.

Cele doua părţi releva cu satisfactie numărul sporit de lucrări româneşti traduse în limba franceza şi subliniaza rolul pozitiv al mai multor edituri româneşti şi franceze în materie de traducere şi difuzare a literaturii celuilalt stat.

Partea franceza reaminteste în acest sens existenta unui ansamblu de programe, în afară Programului de sprijinire a publicaţiilor "Nicolae Iorga", pentru sprijinirea traducerilor, destinate favorizării publicaţiilor în limba statului părţii partenere, şi pentru sprijinirea creării revistelor culturale locale, redactate parţial în limba franceza:- Programul "Belles Etrangeres", care îşi propune facilitarea contactelor dintre scriitorii celor două tari şi promovarea literaturii contemporane române şi franceze.

Partea franceza Intalnire gratuita 24100. exprima satisfactia pentru cooperarea sa viitoare cu partea română în cadrul acestui program;- sprijin pentru traduceri gestionat de Centrul Naţional al Cărţii;- burse pentru traducatori profesionisti.