Portalul AFIR - informații FEADR, Depunere online proiecte FEADR

Agen? ia de dating la nivel na? ional. Jurisprudența | Portalul Agentului Guvernamental din RM

Conținutul

  Fondul naţional de date geospaţiale Fondul naţional de date geospaţiale În scopul evidenţei centralizate, păstrării şi utilizării documentelor topografo-geodezice şi cartografice, ca subdiviziune a ARFC este creat Fondul Cartografo-geodezic de Stat, unde se acumulează materialele topografo-geodezice şi cartografice de pe întreg teritoriul ţării, care prezintă interes tehnic, ştiinţific, economic, Agen?

  Agen? ia de dating la nivel na? ional

  ia de dating la nivel na? ional, social şi cultural.

  Agen? ia de dating la nivel na? ional

  Materialele şi datele topografo-geodezice şi cartografice sunt eliberate spre utilizare autorităţilor publice şi sectorului privat la solicitare conform Regulamentului Fondului Vizitaţi pagina noastră facebook. Acesta este un sistem de clasificare armonizat la nivel European care are scopul să furnizeze informații sub formă de date spațiale și hărți vectoriale digitale ale utilizării și acoperirii reale a terenurilor.

  Prin urmare, în perioada iulie se desfășoară un atelier de instruire practic pentru echipa națională responsabilă de realizarea proiectului pilot CORINE Land Cover pentru suprafața capitalei Republicii Moldova, primul fiind realizat în anul CLC

  Agen? ia de dating la nivel na? ional